DỊCH VỤ TƯ VẤN CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG

ĐĂNG KÝ NGAY

WEALTHY CONNECTION...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

00
00
00
00

Days

Hours

Min

Sec

CONSULTATION SERVICES CERTIFICATE OF CONSTRUCTION CAPACITY

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SETUP DOANH NGHIỆP VIỆT
VIET ENTERPRISE SETUP CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
Address: Tower A Ho Guom Plaza, 102 - 104 Tran Phu, Ha Dong, Ha Noi
Hot: 0936 46 56 46 - Zalo: 0936 46 56 46 
TIN: 0109010052 - Mail: tuvan@vietcompany.vn 

REGISTER FOR FREE CONSULTATION HERE

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG LÀ GÌ?

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng) căn cứ trên các cơ sở pháp lý sau. (Certificate of construction operational capacity based on the following legal basis:)
– Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về việc cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng. (Pursuant to Circular No. 17/2016/TT-BXD of the Ministry of Construction guiding the granting of capacity certificates of organizations and individuals when participating in construction activities.)
– Căn cứ Nghị định 100/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. (Pursuant to Decree 100/2018/ND-CP amending, supplementing and abolishing a number of regulations on business investment conditions in the fields of state management of the Ministry of Construction.)
- Căn cứ Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính Phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. (Pursuant to Decree 16/2022/ND-CP of the Government stipulating the sanctioning of administrative violations on construction.)

WHAT IS CONSTRUCTION ACTIVITIES CERTIFICATE?

NHỮNG KHÓ KHĂN KHI XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC

 • 1. Không nắm rõ quy trình làm việc với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
 • (Not understanding the working process with competent agencies and organizations.)
 • 2. Hồ sơ không chuẩn chỉnh, nhân sự không phù hợp, kê khai năng lực sai.
 • (The profile is not correct, the personnel is not suitable, the capacity declaration is wrong.)
 • 3. Không tự phân loại cấp và loại công trình dẫn đến đánh sai hạng năng lực.
 • (Failure to self-classify grades and types of works leads to incorrect rating of capacity.)
 • 4. Hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu công trình thiếu giáp lai.
 • (Economic contract and minutes of pre-acceptance test of lack of bordering works.)
 • 5. Đăng ký xin xét quá nhiều lĩnh vực, nhầm lẫn giữa các lĩnh vực xin.
 • (Register to consider too many fields, confusing the fields of application.)
 • 6. Chứng chỉ năng lực không kịp ra để nghiệm thu và đấu thầu công trình.
 • (The certificate of capacity was not issued in time for the acceptance and bidding of the work.)
 • 7. Lựa chọn các bên dịch vụ không uy tín, thứ hạng bị đánh tụt, hồ sơ trả về.
 • (Choose unscrupulous service providers, rankings are dropped, records are returned.)

DIFFICULTY WHEN APPLYING FOR CERTIFICATES

Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi đã trải qua các vị trí then chốt, từng làm cố vấn, tư vấn cho các doanh nghiệp với đa lĩnh vực. Doanh Nghiệp Việt cam kết trách nhiệm về những dịch vụ triển khai của mình trước pháp luật. Hiện tại chúng tôi đang triển khai, hỗ trợ tư vấn các lĩnh vực sau:

CÁC LĨNH VỰC HỖ TRỢ TƯ VẤN CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC

Consultant for project management.

7. Tổ chức tư vấn quản lý dự án.

Consultant for investment cost management.

6. Tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư.

Implement the construction.

5. Tổ chức thi công xây dựng công trình.

Design and examine construction design.

4. Tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng

Supervise and inspect the construction.

3. Tổ chức giám sát thi công, kiểm định.

Conducting construction survey.

1. Tổ chức khảo sát xây dựng

Consultant for construction planning.

2. Tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng

FIELDS OF SUCCESSFUL CONSULTING CERTIFICATION

Our team of experts has experienced key positions, worked as a consultant, and advised businesses in many fields. Vietnamese enterprises commit to take responsibility for their deployed services before the law. Currently, we are implementing and supporting consulting in the following areas:

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

EXPERIENCE THE SERVICE OURS

We are constantly improving service quality to bring the best, most professional experience to all businesses.

Chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để mang những trải nghiệm tốt nhất, chuyên nghiệp nghiệp nhất đến tất cả doanh nghiệp.

TRẢI NGHIỆM DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

CỐ VẤN TƯ VẤN - CONSULTANCY CONSULTANCY

Hệ thống cố vấn là các Giám đốc Ban quản lý dự án, chuyên gia tư vấn luật xây dựng.
The advisory system is the Directors of the Project Management Board, construction law consultants.

DỊCH VỤ HỖ TRỢ - SUPPORT SERVICES

Sau khi khách hàng đăng ký tư vấn, chuyên viên tư vấn sẽ gọi lại sau 5 phút.
After the customer registers for a consultation, the consultant will call back in 5 minutes.

Đọc duyệt hồ sơ nhanh chóng, đánh giá hồ sơ tối đa 3 ngày. Thời gian ra chứng chỉ tối đa 20 ngày.
Read and browse profiles quickly, evaluate records up to 3 days. The maximum time to issue a certificate is 20 days.

CAM KẾT DỊCH VỤ - SERVICE COMMITMENT

Cam kết về thời gian ra chứng chỉ cho doanh nghiệp.
Commitment on time to issue certificates for businesses.

Cam kết về chi phí cố định, không phát sinh.
Commitment to fixed costs, not incurred.

Cam kết về bảo mật thông tin của doanh nghiệp.
Commitment to information security of the enterprise.

NHỮNG THAY ĐỔI MỚI NHẤT TRONG
NGHỊ ĐỊNH 16/2022/NĐ-CP

Ngày 28/01/2022 Phó Thủ Tướng Chính Phủ Lê Văn Thành đã ký Nghị định số 16/2022/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. Trong điều khoản của Nghị định này ghi rõ là Nghị định sẽ có hiệu lực tại thời điểm ký. Đặc biệt tại Điều 24. Vi phạm quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng có viết:
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng có một trong các hành vi sau đây:

a) Hoạt động xây dựng không đủ điều kiện hành nghề theo quy định;
b) Hoạt động xây dựng không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề đã hết hiệu lực hoặc hoạt động sai chứng chỉ hành nghề;
c) Người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam mà không thực hiện việc chuyển đổi chứng chỉ hành nghề theo quy định.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức hoạt động xây dựng có một trong các hành vi sau đây:

a) Giao cho người không có chứng chỉ hành nghề phù hợp hoặc không đủ điều kiện hành nghề tương ứng với loại, cấp công trình đảm nhận đối với các chức danh theo quy định;
b) Hoạt động không đủ điều kiện năng lực theo quy định;
c) Hoạt động xây dựng không có chứng chỉ năng lực hoặc chứng chỉ năng lực hết hiệu lực theo quy định.

WHY SHOULD YOU CHOOSE OUR SERVICES?

Instead of having to find out the circulars and decrees on their own to declare and prepare documents. In the process, I encountered many difficulties and mistakes, but I did not know who to ask, did not know if the dossier was prepared to submit. Then when submitting, it is not clear if my application needs to be added or not, when will it be approved. All of these problems will be solved by VIETCOMPANY with the following advantages:

TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI?

Thay vì phải tự mình tìm hiểu những thông tư, nghị định để kê khai chuẩn bị hồ sơ. Trong quá trình lại gặp phải nhiều khó khăn, sai xót mà không biết phải hỏi ai, không biết hồ sơ đã chuẩn chỉnh chưa để nộp. Rồi khi nộp không rõ hồ sơ của mình có cần bổ sung gì không, bao giờ mới được duyệt. Tất cả các vấn đề đó đều sẽ được DOANH NGHIỆP VIỆT giúp bạn giải quyết với những ưu thế dưới đây: 

THỨ HẠNG CAO NHẤT - HIGHEST RATE

Hỗ trợ giúp công ty xin được thứ hạng cao nhất với tỷ lệ thành công 100%.
Support to help the company get the highest ranking with 100% success rate.

TIẾT KIỆM THỜI GIAN - SAVE TIME

Hỗ trợ, tư vấn các bước làm hồ sơ, cung cấp các biểu mẫu chuẩn và đánh giá hồ sơ trước khi gửi lên Sở và Bộ.
Support, advise on the steps of making documents, provide standard forms and evaluate dossiers before sending them to the Department and the Ministry.

NẮM BẮT CƠ HỘI - SEIZE THE OPPORTUNITY

Cam kết thời gian ra chứng chỉ, thúc đẩy quá trình xét duyệt hồ sơ nhanh nhất để doanh nghiệp kịp đấu thầu.
Commit to the time to issue the certificate, promote the fastest application review process so that businesses can bid in time.

Tất cả các quy trình đều được tối ưu, đảm bảo mang đến một dịch vụ thực sự chuyên nghiệp, hoàn hảo đến từng doanh nghiệp. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe những phản hồi của các doanh nghiệp để dịch vụ ngày một hoàn thiện.

QUY TRÌNH TƯ VẤN CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT

All processes are optimized, ensuring a truly professional and perfect service to each business. We always listen to the feedback of businesses to improve service day by day.

CONSULTING PROCESS OF VIETCOMPANY

Step 1- Enterprises wishing to apply for a certificate of capacity for construction activities, please register at the form or contact directly to Hotline: 0936 46 56 46

Bước 1 - Doanh nghiệp có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, vui lòng đăng ký tại form hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 0936 46 56 46

Step 2 - The team of experts is responsible for receiving information, connecting the consulting machine to answer questions from the business.

Bước 2 - Đội ngũ chuyên viên có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, nối máy tư vấn giải đáp các thắc mắc từ phía doanh nghiệp.

Step 3 - Vietcompany sign working contracts with enterprises, allocating qualified specialists to guide enterprises in arranging documents for the most standard.

Bước 3 - Doanh Nghiệp Việt ký kết hợp đồng làm việc với doanh nghiệp, phân bổ chuyên viên đúng chuyên môn hướng dẫn doanh nghiệp sắp xếp hồ sơ cho chuẩn chỉnh nhất.

Step 4 - The evaluation team of Vietnamese Enterprises is responsible for submitting the assessment, assessing the feasibility and ranking of the application.

Bước 4 - Đội ngũ chuyên giá của Doanh Nghiệp Việt có trách nhiệm gửi đánh giá, thẩm định tính khả thi và thứ hạng của hồ sơ.

Step 5 - Vietcompany receive the application after appraisal, continue to complete the dossier and send it directly to the Ministry and Department of Construction.

Bước 5 - Doanh Nghiệp Việt tiếp nhận hồ sơ sau thẩm định, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và gửi trực tiếp lên Bộ, Sở Xây dựng.

Step 6 - Vietcompany transfer the task to the file specialist department to update the status of certification for business units.

Bước 6 - Doanh Nghiệp Việt chuyển giao nhiệm vụ cho phòng chuyên viên hồ sơ cập nhật tình hình cấp chứng chỉ cho các đơn vị doanh nghiệp.

Step 7 - After obtaining the certificate, Vietcompany sends officers to the enterprise to hand over the certificate, and sign the liquidation contract.

Bước 7 - Sau khi có chứng chỉ, Doanh Nghiệp Việt cử cán bộ xuống doanh nghiệp để trao chứng chỉ, và ký kết hợp đồng thanh lý.

LẮNG NGHE KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Doanh Nghiệp Việt luôn nỗ lực mỗi ngày để mang đến cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, hãy nghe các CEO của các doanh nghiệp nói gì về chúng tôi:

''Thời gian chuẩn chỉnh, tất cả đều có nguyên tắc là những đìêu tôi ấn tượng về các bạn. Với những gì mà chúng tôi được trải nghiệm khi sử dụng dịch vụ tư vấn, tôi tin rằng các bạn xứng đáng là đơn vị tư vấn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng dẫn đầu.''

CTHĐQT CÔNG TY ROYALHOME
VIỆT NAM
NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC

''Tôi đã làm việc với nhiều đơn vị đào tạo trong hơn 10 năm qua. Với những dịch vụ và cam kết chất lượng mà các bạn mang lại, tôi khẳng định các bạn là một trong những đơn vị đào tạo tốt nhất hiện nay.''

CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL
NGUYỄN THANH TUẤN

Tôi thực sự hài lòng về trải nghiệm sản phẩm mà công ty mang lại. Chất lượng sản phẩm hoàn hảo, dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm. Giá cả sản phẩm hợp lý. Tôi sẽ ủng hộ công ty thường xuyên vào thời gian tới.

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XD
HẠ TẦNG KĨ THUẬT
ĐỖ VĂN TUYÊN

LISTEN TO CUSTOMERS SAY ABOUT US

Vietnamese Enterprises always strive every day to bring customers the best products and services, listen to what the CEOs of businesses have to say about us:

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

CÔNG TY CP TƯ VẤN SETUP DOANH NGHIỆP VIÊT
WEALTHY CONNECTION...

ĐĂNG KÝ

Trong vòng 5 phút kể từ khi nhận được đăng ký trong giờ hành chính, chuyên viên của Doanh Nghiệp Việt sẽ liên hệ lại.
Within 5 minutes of receiving the registration during office hours, a specialist of Vietnamese Enterprises will contact you again.

ĐĂNG KÝ NGAY CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

 • Tư vấn hoàn toàn miễn phí quy trình, trình tự sắp xếp một bộ hồ sơ chuẩn. (Completely free consultation on the process, the order of arranging a standard set of documents.)
 • Tư vấn hoàn toàn miễn phí cách đánh giá năng lực, hạng của một công trình xây dựng. (Free consultation on how to evaluate the capacity and grade of a construction project.)
 • Tư vấn hoàn toàn miễn phí những sai sót và lưu ý thường gặp khi chuẩn bị bộ hồ sơ năng lực. (Free consultation on common mistakes and notes when preparing a competency profile.)

1.000.000đ

DUY NHẤT THÁNG NÀY

NHẬN THÊM BỘ HỒ SƠ MẪU CHUẨN

00
00
00
00

hours

min

day

sec

REGISTER NOW FREE CONSULTANCY

REGISTER FOR FREE CONSULTATION HERE

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Thứ nhất: Doanh Nghiệp Việt làm việc trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ rõ ràng, là cơ sở pháp lý để thực hiện. Kể cả hồ sơ giao cho chúng tôi cũng được lập Biên bản giao nhận rõ ràng.

Thứ hai: Doanh Nghiệp Việt bảo mật thông tin của khách hàng, trung thành với khách hàng trên cơ sở tôn trọng pháp luật là nguyên tắc hàng đầu của Doanh Nghiệp Việt.

Thứ ba: Doanh Nghiệp Việt kinh doanh trên sự uy tín, chúng tôi cố gắng phục vụ tốt để từng khách hàng hài lòng. Chúng tôi hiểu rằng: Sự hài lòng và phát triển của khách hàng chính là sự phồn thịnh của công ty chúng tôi..

1. Làm sao để chúng tôi tin tưởng giao hồ sơ cho Doanh Nghiệp Việt?

Thuê Doanh Nghiệp Việt là thuê hẳn cả Công ty chuyên nghiệp bao gồm nhiều Luật sư và Cố vấn dầy dặn kinh nghiệm phục vụ. Ngoài ra chúng tôi có cả một hệ thống quản trị chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi đã trãi qua các vị trí then chốt, từng làm cố vấn, tư vấn cho các doanh nghiệp với đa lĩnh vực. Doanh Nghiệp Việt cam kết trách nhiệm về những dịch vụ triển khai của mình trước pháp luật.

2. Doanh Nghiệp Việt có cam kết trách nhiệm về dịch vụ của mình không?

3. Tôi còn băn khoăn về chi phí dịch vụ của bạn.

Chi phí sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi luôn luôn nhỉnh hơn so với các bên dịch vụ khác. Lý giải điều đó bởi chi phí chúng tôi đưa ra là chi phí cố định, trọn gói, không phát sinh thêm trong quá trình làm. Nếu phát sinh chi phí, Doanh nghiệp Việt cam kết hỗ trợ theo đúng như hợp đồng.

Sau khi khảo sát hồ sơ tại doanh nghiệp, chúng tôi sẽ gửi danh mục công việc cần thực hiện cụ thể và báo giá đến Quý khách hàng. Chúng tôi cam kết những giá trị mà doanh nghiệp bạn nhận được xứng đáng với những gì đã bỏ ra.

KHÁCH HÀNG ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Các bạn chính là động lực để chúng tôi không ngừng nỗ lực và nâng cao chất lượng dịch vụ
(You are the motivation for us to constantly strive and improve service quality)

CUSTOMERS OUR PARTNER

©2022 Allrights reserved vietcompany.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SETUP DOANH NGHIỆP VIỆT
VIET ENTERPRISE SETUP CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Town A Ho Guom Plaza, 102 - 104 Tran Phu - Ha Dong - Ha Noi
Hotline: 0936 46 56 46 - Zalo: 0936 46 56 46
MST: 0109010052 - Email: tuvan@vietcompany.vn
https://vietcompany.vn - https://hosoxaydung.vn - https://ses.edu.vn

CHỨNG NHẬN CỦA CHÚNG TÔI - OUR CERTIFICATION